Moje cesta a můj přístup k józe a pánevnímu dnu

Ráda bych tento blog začala článkem, ve kterém vám popíšu svůj přístup a svoji cestu k józe a k pánevnímu dnu. Jak ze mě vykvetla žena, která studiem a především praxí pronikla do světa jemné, laskavé a léčivé energie, kterou chce předávat dál.

Jsem samouk a pozorovatel. Nemám vystudované lékařské školy, neplatila jsem si žádné drahé kurzy. Studovala jsem lektorství jógy, absolvovala a stále absolvuji mnoho kurzů s jógovým tématem souvisejících. Ale podstatné je hlavně to, že to všechno přečtené, slyšené, viděné, na sobě hned zkouším a pozoruji, co mi dělá dobře a co ne.

Sama jsem si vyzkoušela, že i když člověk do ruky dostane „papír“, který ho k mnoha věcem opravňuje, odborníka to z něj hned nedělá. Je potřeba se neustále rozvíjet, vzdělávat a přistupovat sám k sobě s radostí, hravostí a chutí objevovat. Jak jinak na sobě člověk pozná, že mu něco vyhovuje či ne, když to na sobě nebude zkoušet?

Moje cesta vedla především skrze chuť objevovat. A takové byly i moje začátky, nejen v józe, ale i v tématu pánevního dna.

Nádherné začátky

Ať už se člověk nadchne pro cokoliv, začátky jsou vždycky krásné. To poznávání, učení se něčemu novému. Člověk jde do všeho s chutí a vášní.

Na začátku mého objevování jógy hrály hlavní roli pocity. Zamilovala jsem se do svého dechu, obdivovala svoje tělo a postupně se s vnitřním pocitem lásky léčila ze svých zdravotních obtíží. Tehdejší negativní oblak energie pohupující se nad mou hlavou se rázem proměnil v pozitivní obláček naděje. Moje lektorka jógy vedla nádherné, inspirativní lekce plné jemnosti. Byla to pro mě čistá krása. Plynutí.

Chtěla jsem zjistit víc a tak jsem se pustila do studia jógy. Přečetla jsem mnoho knih, absolvovala několik seminářů a workshopů. A čím déle jsem všechno studovala, tím víc věcí jsem chápala, ale také jsem se do toho taky trochu zamotávala. Do všech těch filozofických témat, do správnosti praktikování jednotlivých ásan a do názorů jednotlivých jogínů.

Po několika měsících studia pro mě bylo těžké určit, co chci já, co vnitřně vychází ze mě a co jsou jen postoje a názory ostatních, se kterými se já nemusím ztotožňovat. Musela jsem se na chvilku zastavit a ujasnit si, jak chci k józe přistupovat dál.

A já se rozhodla jít zlatou střední cestou – tedy využít to všechno načtené, nastudované a naposlouchané, s praxí a mým subjektivním pozorováním těla a mysli. Zjistila jsem, že mi především vyhovuje klid, jemnost, citlivost, dýchání, relaxování, meditace a pozorování, jak mé tělo funguje v souladu s myslí a jaké techniky mi nejlépe pomohou vše vyladit.

Lektorování jógy a objevení pánevního dna

Stejně tak jsem začala přistupovat i k lektorování jógy a tento přístup se mi osvědčil. Našly si mne ženy, které s mými postoji souzněly, a citlivost jim vyhovovala. Nikomu neberu dynamické styly jógy, kde jde především o tělo, jeho protažení a posílení. Pokud chce ale člověk poznat pravou podstatu jógu a vlastně i sebe – vlídnost, jemnost a klid se určitě vyplatí. Nakonec nejlepší je najít klid v dynamice života. Ale to už je opravdu výzva 🙂

Objevování pánevního dna a práce s ním pro mne byla také citlivou záležitostí. Osvědčil se mi velmi vnímavý přístup při pozorování dechu, svalů pánevního dna, u vizualizací. Vytříbila jsem si, co mi vyhovuje a co ne. Podporovala jsem samotné vědomí pánevního dna ve svém těle. Probouzela se ve mně ženská energie, plná jemnosti, smyslnosti, ale i vášně. Moc se mi to líbilo, naprosto to na mě zafungovalo a práce s pánevním dnem ve mně otevřela určitá stavidla, uvolnila bloky a rozjela nový proces hledání mé vnitřní ženy.

Od té doby se v mém životě událo mnoho změn a věcí, které měly s pánevním dnem přímou souvislost a ovlivnily v mém životě hodně věcí.

Chtěla jsem, aby více žen vědělo, jaký poklad tam dole má. A tak jsem začala opravdu jemně a citlivě zapojovat práci s pánevním dnem také do svých lekcí jógy.

Můj přístup k tělu a mysli

Ve své práci a svém přístupu se zprvu zaměřuji na to, abych se naladila sama na sebe, na svůj dech, tělo, pánevní dno a na své ženství. Abych si uvědomila, jak se ten den cítím, pozoruji co se děje s mou myslí, s mým tělem. To je pro mě prvotní.

Potom co se dokážu sama na sebe naladit, hledám benefity, které může mít jóga i práce s pánevním dnem pro moje fyzické tělo. Zkouším, jak můžu v souvislosti se svým pánevním dnem svému tělu ulevit, pomoci mu od bolesti a napětí. Také se hodně zajímám o to, jaký vliv má práce s pánevním dnem čistě na náš pohybový aparát, ale jelikož nejsem fyzioterapeut neznám všechny detailní souvislosti. Jako laik se ale inspiruji a nabyté zkušenosti poté promítám do své praxe. Řídím se intuicí a citem.

Vše co předávám, jsem získala především samostudiem, zkoušením, konzultacemi s odborníky v oboru jógy či fyzioterapie. S chutí zkouším, dýchám, cvičím, naciťuji se, vnímám, pozoruji své tělo i mysl, medituji. Neustálý proces. Nekonečná cesta. A jsem nesmírně vděčná, že teď a tady mohu touto cestou přispívat a inspirovat mnoho jiných žen.

Barbora Smrčinová
Miluji jógu, díky ní s láskou objevuji skrytá zákoutí svého těla, mysli a duše. Práce s pánevním dnem ve spojení s jógou ve mně probudily mou vnitřní ženu. Umím vnímat své potřeby a být k sobě citlivá. S radostí předávám své poznání dál skrze lekce jógy a jsem vděčná, že mohu touto cestou podporovat a inspirovat jiné ženy na jejich cestě sebepoznání. Můj příběh si můžete přečíst tady
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.